Paweł Bogdan

Funkcja: autor audycji za PROGiem  (niedziela 21.00-23.00) (od 2011); współprowadzący audycję Bloody Reaper (niedziela 18.00-19.00) (od 2015)

Dziennikarz Radia Aktywnego od listopada 2010. Od listopada 2014 wchodzi w skład zespołu redakcyjnego magazynu Lizard. Śpiewa w Chórze SGH jako tenor drugi.

Kontakt: pawel.bogdan@radioaktywne.pl
Blog audycji: za PROGiem