Natalia Góral

Funkcja: redaktor w Aktywacji środowej.

Przygotowuje materiały o tematyce biznesowej – od IT do marketingu. Publikuje tręści na stronie internetowej radia.

 

Kontakt: natalia.goral@radioaktywne.pl