Maciej S. a.k.a Nieuk (AlboAlbo)

Funkcja: współprowadzący audycję Citying Hear ( niedziela 19:00 – 20:00)