Jakub Tyman

Funkcja: autor Audycja Improwizowana (wrzesień 2015 – obecnie), redaktor na Aktywacji Czwartkowej (listopad 2014 – obecnie), udzielał się w Tygodniku Muzycznym

Student energetyki na PW. Miłośnik muzyki różnej, z naciskiem na jazz, wolną improwizację i polską muzykę niezależną. Ponad kompozycję ceni sobie ekspresję (ważniejsze jak się gra, niż co się gra – cytując Lestera Bowie). W wolnym czasie nadrabia zaległości z dziedziny literatury i sztuki albo biega.

Kontakt: jakub.tyman@radioaktywne.pl