Artykuł

Weź udział w konkursie na spot o uczciwości w kulturze
Fundacja Legalna Kultura i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ogłaszają konkurs na spot promujący uczciwe korzystanie z kultury jako jeden z fundamentów funkcjonowania w cyfrowym świecie. Inspiracją dla tegorocznej edycji konkursu są słowa ikony polskiego kina, Zbyszka Cybulskiego.

Film to sztuka najbardziej popularna, bo dla milionów ludzi jest wciąż potrzebna jak chleb – przez swoją atmosferę, a także przez to, że każdy z widzów szuka poprzez swój film swej własnej twarzy, własnego życia, problemów, które wzruszają go osobiście. Wypowiedź Cybulskiego podkreśla, że emocje i refleksje, które zawdzięczamy X Muzie mają dla nas fundamentalne znaczenie. Co więcej, kino daje możliwość zbiorowych przeżyć i szansę na oderwanie się od codziennych problemów, ale film to też trudna do opisania magia, wzbogacająca nasze życie i pomagająca w rozumieniu świata, ludzi i samych siebie. Żeby pójść do kina, można wybrać film dotyczący jakiegoś problemu albo jakiegoś aktora; kupić sobie bilet. Widz jest zaproszony do kina, i to my, ludzie filmu, go zapraszamy.- mówił wybitny aktor w jednym z wywiadów.

Odwołując się do słów Cybulskiego organizatorzy konkursu chcą zwrócić uwagę na istotne znaczenie nie tylko filmu, ale szerzej – całej kultury dla naszego życia. Internet bez wątpienia zmienił świat, relacje międzyludzkie i dostęp do kultury, nie powinniśmy jednak tracić z oczu najważniejszego: Kultura jest wspólnotą twórców i odbiorców – jedni bez drugich nie istnieją. Dlatego tak ważne jest korzystanie z legalnych źródeł, dających dostęp do kultury zgodnie z wolą twórców i prawem. Przesłanie jest tylko pozornie oczywiste, ponieważ wraz z pojawieniem się Internetu, okazało się, że nawet jeśli w codziennym życiu postępujemy uczciwie, często nie przenosimy tych postaw do Sieci. Celem Konkursu jest ukazanie stale powiększających się legalnych zasobów kultury cyfrowej i uświadomienie widzom, że dostęp do nich jest łatwy, a pieniądze wydane na legalny dostęp do kultury trafiają do twórców, dając im środki i zapał do dalszego tworzenia. Korzystając z legalnych źródeł wspierasz kulturę. – mówi jedno z przesłań Legalnej Kultury.


By wziąć udział w konkursie, nie trzeba być profesjonalnym twórcą. Można zrealizować spot przy użyciu kamery, telefonu komórkowego lub przygotować animację. Liczy się kreatywność, umiejętność dotarcia z przekazem do odbiorcy i skłonienia go do refleksji. Ograniczeniem jest tylko czas – spot może trwać maksymalnie jedną minutę.

Uczestnicy, biorąc udział w konkursie o Nagrodę Specjalną Legalnej Kultury, mają szansę zobaczyć swoje dzieło podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni stając w jednym szeregu z twórcami polskich filmów.

Spoty, mające charakter dzieła autorskiego, mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, a także zespoły twórców. Wszystkie materiały w nim wykorzystane w filmie – muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry itp. – muszą pochodzić z legalnych źródeł i nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

Nadesłane prace oceniać będzie jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, które przyzna następujące nagrody:
• I nagroda: 8 000 zł
• II nagroda: 4 000 zł
• III nagroda: 2 000 zł
Dodatkowo zwycięzcy Konkursu odbędą praktyki na planie filmowym u najlepszych polskich producentów.
Termin zgłaszania filmów upływa 6 września 2017 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu „Krótki Film o Legalności” nastąpi podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się w 18-23 września 2017 roku.

Szczegółowe założenia merytoryczne konkursu, tryb składania prac, wymogi techniczne zawarte zostały w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronach www.legalnakultura.pl
i www.festiwalgdynia.pl.

Tagi: ,